2022-02-14 09:31Pressmeddelande

Vi söker seniorer som vill låna en surfplatta

Äldre man som sitter i en soffa och använder en surfplatta.

Lindesbergs kommun startar ett projekt för att fler seniorer ska ta del av digital teknik. Projektet startar nu och kommer att pågå till december 2023.

Syftet med projektet är att öka möjligheten till meningsfulla aktiviteter, delaktighet och gemenskap för att förebygga ohälsa och skapa förutsättningar att förlänga den tid senioren kan leva ett aktivt, självständigt liv med bibehållen livskvalitet, hälsa och goda levnadsförhållanden.

Bakgrund till projektet

När seniorer beskriver vad som kännetecknar ett hälsosamt åldrande är det viktigaste att kunna vara aktiv och fortsätta med de aktiviteter som hör vardagslivet till. Förutom goda matvanor är fysisk aktivitet, social gemenskap och en meningsfull vardag faktorer som motverkar fysisk och psykisk ohälsa.

Digital teknik är idag en naturlig del av vår miljö. Många vardagliga aktiviteter har förändrats och digitaliserats. Det är ett betydelsefullt verktyg som skapar nya möjligheter till aktivitet, delaktighet och gemenskap. Tekniken kan vara en hjälp att fortsätta vara aktiv trots exempelvis fysiska funktionsnedsättningar eller hinder i miljön. Forskning pekar på att digitala verktyg kan ha en gynnsam effekt på aktivitet, delaktighet, fysisk hälsa och ofrivillig ensamhet. Speciellt i glesbygd upplever många seniorer att de sociala nätverken och samhällsservicen minskar, vilket den digitala tekniken delvis kan kompensera för. Under pandemin har det varit ett viktigt verktyg då vi ska hålla avstånd och nya användningsområden har blommat ut. För den som inte kan eller vill ta del av detta finns risk att det digitala utanförskapet blir ett hinder i vardagslivet. 

I Sverige använder 95 % av alla upp till 65 år internet i sin vardag. Det är främst personer över 76 år som halkar efter, där endast 56 % använder internet. I Lindesbergs kommun är 2953 personer 76 år eller äldre, vilket innebär att 1300 personer över 76 år står utanför det digitala samhället. 

Utbildning i digital teknik kan vara ett sätt att främja social delaktighet och betydelsefulla aktiviteter i vardagen. Kommunen har en viktig roll att främja seniorers delaktighet i det digitala samhället genom att hjälpa och stödja de som vill över den digitala tröskeln.

I projektet kommer följande aktiviteter att erbjudas

  • Utlåning av surfplatta kostnadsfritt i 3 mån, inkl stöd i användandet
  • Digitala träffar
  • Digitala träningar
  • Surfcaféer
  • Seniorsida på lindesberg.se där all information finns och även länkar till andra bra att veta sidor

Nu söker vi dig som vill prova

Så nu söker vi intresserade seniorer som inte har någon digital kunskap, men som vill lära sig. Vi vänder oss till dig som bor i och runt följande områden i kommunen: Storå, Frövi, Fellingsbro.

Vi har haft en testperson, Gun, som har lånat en surfplatta. Vi frågade henne vad hon tycker om att låna en surfplatta och vad som är det bästa med att göra det:

- Det är bra att låna en surfplatta. Jag tror många skulle tycka att det är bra, men de tror att det är invecklat, men det är inte så invecklat. Jag tycker att fler ska prova. Det bästa är att jag kan ringa och prata med barn och barnbarn och se dem samtidigt som vi pratar!

De som jobbar med projektet är två arbetsterapeuter, Angelica Rodenfelt och Anna-Lena Skeneby.

Är du intresserad av att veta mer eller att anmäla dig, gå in på: lindesberg.se/digitalaseniorer, ring 0581- 846 40 eller mejla digitalaseniorer@lindesberg.se


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Carin Neanro
Enhetschef för Rehabenheten
Carin Neanro