2022-05-16 08:00Pressmeddelande

Välkommen till Lindesby trädgård

Karta över områdena kring Lindeskolan och Lindesberg Arena i Lindesberg. Lindesby trädgård är markerad på kartan.

Lindesby trädgård är en igenväxt 1800-tals trädgård med en gammal damm. Här har vi det senaste året försiktigt försökt väcka liv i den gamla trädgården samtidigt som vi värnar om den större vattensalamanderns skyddade livsmiljö.

Vi vill här skapa en mötesplats för omkringliggande bostadsområden och den centrala staden. Som ett första steg anlades i höstas en grillplats.

Tisdag 17 maj, kl. 18.00 berättar vi om vårt arbete och bjuder på fika vid den nya grillplatsen. Lindesbergs hembygdsförening berättar om platsens historia och Naturskyddsföreningen berättar om den större vattensalamandern och de återkommande inventeringarna som görs.

Anmäl till ingrid.andren@sbbergslagen.se så vi vet hur mycket fika vi behöver.


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Ingrid Andrén
Kommunekolog Samhällsbyggnad Bergslagen
Ingrid Andrén