2021-08-26 14:58Pressmeddelande

Välkommen på pressträff för att se pågående arbeten i Råsvalslund

Fredag 27 augusti hälsas media välkomna till en pressträff där Lindesbergs kommun visar upp pågående arbeten med manuell huggning och utkörning med häst i fornminnesområdet och beteshagen Råsvalslund, Guldsmedshyttan.

I Guldsmedshyttan finns det fantastiska området Råsvalslund – en vikingatida boplats och nutida betesmark. Förra hösten lanserades ny information på plats i Råsvalslunds fornminneshage och i appen Kultur Lindesberg.

I år gör vi en försiktig gallring för att få ner mer ljus till marken och ytterligare förbättra den värdefulla floran. Det blir också lite glesare för mer utblick i landskapet. Eftersom marken är fylld av fornlämningar är det viktigt att göra gallringen så skonsamt som möjligt. Fornlämningar eller flora får inte skadas. Därför har vi valt manuell huggning och utkörning med häst, vilket är ett konkurrenskraftigt och annorlunda alternativ när marken är känslig.

På fredag 27/8 finns huggare och hästkörare på plats för att berätta om sitt arbete. En modern version av äldre brukningsmetoder.

När?

Fredag 27 augusti kl. 11.00

Var?

Råsvalslunds hage och fornminnesområde i Guldsmedshyttan. Sväng av från R50 vid sevärdhetsskylten mot Råsvalslund och parkera på parkeringen ovanför beteshagarna.

Medverkande

Ingrid Andrén, kommunekolog, Gata Park Idrott, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Emil Fransson, skogsentreprenör

Tobias Andersson, hästkörare


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Ingrid Andrén
Kommunekolog Samhällsbyggnad Bergslagen
Ingrid Andrén