2021-06-22 12:05Pressmeddelande

Välkommen på pressträff för att se nya Alanäs brygga i Frövi

Nya Alanäs brygga i Frövi i solsken.Bryggan är en del i att förbättra strandpromenaden.

Onsdag 23 juni hälsas media välkomna till en pressträff där vi visar upp den nya platsen Alanäs brygga i Frövi.

Frövi har fått en ny samlingsplats vid strandpromenaden. Vid Alanäs brygga har en ny gångväg anlagts närmare sjön och ner till en ny brygga. Det här är ett första steg för att satsa mer på Frövi strandpromenad.

Det är möjligt att gå längs stranden hela vägen från Idengatan till fågeltornet i Kilskogen, en sträcka på 3 km. Vi har ambitioner att förbättra denna strandpromenad med skyltning, nya sittplatser, mer vattenkontakt och nya målpunkter. En del av en första etapp har nu färdigställts vid Alanäs pumpstation.  En ny gångväg med nya sittplatser har anlagts närmare vattnet, området har öppnats upp och en ny brygga har lagts i.

Ett planprogram för att beskriva detta är under framtagande. Planprogrammet kommer att föreslå hur nya och befintliga värden längs strandpromenaden kan stärkas, genom exempelvis att tydliggöra entréer, ta tillvara på siktlinjer in och ut från Frövi och att skapa ett enhetligt sammanhang som bjuder in, lyfter fram och förstärker Frövis strandpromenad. En stadsnära lättillgänglig strandpromenad värd namnet ger Fröviborna goda möjligheter till vardagsmotion och rekreation. Detta kommer lyfta fram Frövis kontakt med Väringen och ökar attraktiviteten att bo och leva där.

Förslaget till planprogram kommer att gå ut på samråd i sommar och då finns möjlighet att komma med synpunkter. Håll utkik på lindesberg.se. På grund av pandemin kommer det inte bli några fysiska möten kring detta.

När?
Onsdag 23 juni klockan 13.30

Var?
Alanäs brygga ligger vid Alanäs pumpstation och båtiläggningsplats i Frövi.

Medverkande på pressträffen
Björn Nettelblad, Planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ingrid Andren, kommunekolog, Gata Park Idrott, Samhällsbyggnadsförbundet.

Bengt Storbacka, kommunstyrelsens ordförande, Lindesbergs kommun.


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Ingrid Andrén
Kommunekolog Samhällsbyggnad Bergslagen
Ingrid Andrén

Relaterad media