2020-11-24 09:24Pressmeddelande

Striktare lokala allmänna råd förlängs - så här påverkas kommunen

De lokala allmänna råden i Örebro län förlängs och gäller nu till den 13 december. Läget är fortsatt allvarligt och kommunens verksamheter är både begränsade och stängda. Här presenteras alla förändringar i kommunen just nu.
 
Folkhälsomyndigheten förlänger de striktare råden till 13 december i Örebro län. Samtidigt har ett publiktak på max 8 personer införts nationellt. Det innebär att de verksamheter i Lindesbergs kommun som sedan tidigare är stängda eller begränsade förlänger det till den 13 december.
 
- Vi har ställt om snabbt under de här veckorna men vi behöver fortsätta lite till. Det är ett ansträngt läge och vi ser en ökad smittspridning både i Sverige, länet och i Lindesberg. Nu behöver vi fortsätta stanna hemma med de vi bor med och följa riktlinjerna noggrant. Jag vädjar till både invånare och företagare i Lindesberg att ta sitt ansvar, säger Henrik Arenvang kommundirektör i Lindesbergs kommun.
 
Sedan de striktare lokala allmänna råden infördes i Örebro län den 3 november har Lindesbergs kommun vidtagit flertalet åtgärder så att verksamheter och invånare ska följa råden efter bästa förmåga.
 
Badhuset, bion, turistbyrån, fritidsgårdar och Familjecentralen är stängda. Biblioteket i Lindesberg är öppet med begränsad service och filialbiblioteken är stängda. Möten med handläggare genomförs digitalt eller på telefon och de medarbetare som kan jobba hemifrån gör det.
 
- Det är klart det tar emot att fatta alla de här besluten som vi vet påverkar allas vardag. Det tar emot att stanna hemma, jobba hemifrån och inte träffa andra. Men vi behöver jobba gemensamt för att få stopp på den pågående pandemin. Det vi gör nu ökar chanserna för att snabbare få återgå till det normala. Vi får ta en dag i taget, säger Henrik Arenvang.

Så här ser de ut i Lindesbergs kommun efter införandet av de lokala allmänna råden

Badhus

 • Badhuset Energikällan är stängt. Privat simskola och skolverksamhet fortsätter som vanligt.
 • I de fall badhuset hyrs ut till förening eller annan arrangör ansvarar den aktören själv för att följa de lokala allmänna råden.

Barn och utbildning

 • Gymnasieskolan Lindeskolan undervisar på distans fram till och med 27 november. Efter det övergår skolan till att delvis undervisa på distans.
 • Högstadieskolan Stadsskogsskolan undervisar på distans fram till och med 27 november. Efter det övergår skolan till att delvis undervisa på distans.
 • Lägre avgift för barnomsorg för de vårdnadshavare som väljer att behålla sitt barn hemma under perioden.
 • Ny riktlinje om att vårdnadshavare som har covid-19 inte får hämta eller lämna barn vid förskola eller skola. Riktlinjen är striktare än Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Besökskontor

 • Konsumentvägledningen stänger sitt besökskontor och ger vägledning endast via telefon och mejl.
 • Libo tillåter max två personer åt gången vid besök i receptionen och inför utökade telefontider.
 • Linde Energi tillåter max två personer åt gången vid besök till kundservice och rekommenderar därför tidsbokning.
 • Samhällsbyggnad Bergslagen i Lindesberg håller stängt för besök. Kontakt kan tas via servicecenter eller epost.
 • Turistbyrån är stängd för besök. Kontakt kan tas via telefon eller epost.

Bibliotek

 • Biblioteken i Fellingsbro, Frövi och Storå är stängda tills vidare.
 • Biblioteksbussen går inga turer tills vidare.

Biblioteket i Lindesberg

 • Aktiviteter för barn är inställda.
 • Alla fysiska arrangemang ställs in.
 • Biblioteket tar inte emot några grupper eller bokningar.
 • Datorerna på biblioteket får inte användas.

Biograf

 • Lindesbergs bio är stängd.

Familjecentralen

 • Familjecentralen är stängd.

Fritidsgårdar

 • Alla fritidsgårdar i Lindesbergs kommun är stängda tillsvidare.

Gym

 • Actic gym på Badhuset Energikällan är stängt.
 • Lindesbergs kommuns gym för medarbetare är stängda.

Idrottshallar och anläggningar

 • Allmänhetens åkning på isbanorna är inställt i samtliga ishallar.
 • Lindesbergs Arena är stängd. Arenan är fortsatt öppen för träningar för barn födda 2005 eller senare och professionella idrottare som har idrott som yrke eller huvudsaklig sysselsättning.
 • När kommunens övriga idrottshallar hyrs ut till förening eller annan arrangör ansvarar den aktören själv för att följa de lokala allmänna råden.

Kommunhuset

 • Kommunhusets reception är öppen som vanligt. Kontakt rekommenderas att tas via epost eller telefon och undvika besök.
 • Möten med handläggare eller tjänstemän vid Lindesbergs kommun kan komma att ske digitalt.

Kulturskolan

 • Distansundervisning för elever födda 2004 och tidigare i de fall det är möjligt.
 • Förbud för föräldrar att vistas i Kulturskolans lokaler.
 • Uppehåll för ensembler med deltagare födda 2004 eller tidigare.

Politik

Politiska sammanträden genomförs digitalt i de fall där ärenden som inte innehåller sekretess eller känsliga personuppgifter behandlas.

Detta gäller för:

 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
 • Socialnämnden

Socialtjänsten

 • Möten med en handläggare görs i första hand via telefon eller digitalt.

Tillsynskontroller

 • Samhällsbyggnad Bergslagen ställer in alla tillsynskontroller förutom de akuta som görs vid exempelvis matförgiftning. Trängseltillsyn utförs också som vanligt.

Vård och omsorg

 • Daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer i Lindesberg och Vedevåg har begränsat sin verksamhet.
 • Korttidsboendet Grönboda i Storå har stängt för besök. Särskilda undantag vid till exempel livets slutskede kan göras av enhetschef eller ansvarig sjuksköterska.
 • På dagrehabiliteringen i Frövi, Lindesberg, Storå och Fellingsbro är gruppaktiviteterna inställda.
 • Träffpunkterna i Storå, Frövi, Lindesberg och Fellingsbro stängda.

Boenden för äldre

 • Planeringsmöten - så kallade SIP-möten- genomförs i första hand via telefon.
 • Restaurangerna är stängda tillsvidare.
 • Trygghetsplatserna i Lindesberg och Fellingsbro är stängda.

Åtgärder inom Lindesberg kommun som arbetsplats

 • Medarbetare är rekommenderade att skjuta fram fysiska möten och utföra de möten som går digitalt.
 • Medarbetare som behöver vara på plats och kan ha en flexibilitet i arbetstider har rekommenderats att använda sig av detta för att minska smittspridningen.
 • Möjligheten att hålla avstånd och använda sig av rutiner för handhygien ses över för de medarbetare som behöver vara på plats.
 • Samtliga medarbetare vid Lindesbergs kommun som kan jobba hemifrån har uppmanats att göra det.
För mer information kontakta Henrik Arenvang, kommundirektör, Lindesbergs kommun henrik.arenvang@lindesberg.se  070-385 16 05


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.