2022-12-14 13:18Pressmeddelande

Samhällsbyggnad Bergslagen omorganiseras under 2023

Collage av bilder på Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Hällefors kommun och Nora kommun.

Syftet med organisationsförändringen är främst att skapa en tydlighet gentemot invånare, näringsliv och medarbetare och på så sätt underlätta utvecklingsarbetet i och kontakten med samtliga fyra kommuner.

Vad har hänt hittills och vad har beslutats?

Idag är Samhällsbyggnad Bergslagen ett samlingsnamn för två mellankommunala samarbetsorganisationer- Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Samhällsbyggnadsförbundet kommer från årsskiftet att omorganiseras och avvecklas. Ansvaret för verksamheterna inom lokal- och miljöservice, idrottsanläggningar, park samt natur- och skogsvård kommer övergå till respektive kommun. Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora, kommer fortsatt att samverka kring verksamheterna vatten och avlopp, avfall och återvinning, gata samt vinterväghållning i en gemensam teknisk nämnd med säte i Lindesbergs kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, som idag hanterar planverksamhet, bygglov och tillsyn för de fyra kommunerna, har ett oförändrat uppdrag. Förvaltningen kommer fortsatt lyda under en gemensam nämnd som består av politiker från de fyra kommunerna. Denna nämnd kommer byta namn från Samhällsbyggnadsnämnden till Bygg- och miljönämnden.

Vad händer framåt?

Ett internt arbete har påbörjats för att utreda den framtida förvaltningsorganisationen för hela Samhällsbyggnad Bergslagen. Ska det vara två förvaltningar eller ska det vara en gemensam förvaltning med två nämnder? Det är frågeställningen som utreds just nu och som kommer presenteras för beslut under 2023.

Lindesberg

Ansvaret för verksamheterna inom lokal- och miljöservice, idrottsanläggningar, park samt natur- och skogsvård kommer övergå till respektive kommun och, i Lindesberg, organiseras enligt följande:

  • Lokal- och miljöservice blir en del av kommunstyrelseförvaltningen.
  • Idrottsanläggningar och park blir en del av tillväxtförvaltningen.
  • Natur- och skogsvård blir en del av tekniska förvaltningen.

- Vi samlokaliserar gamla förbundet med förvaltningen så att tjänstepersoner inom gata, vatten- och avlopp och avfall sitter ihop med samhällsplanerare med flera. Det blir en smidigare samverkan i exploatering, utbyggnad och infrastruktur. Vi behåller också styrkan i att vara fyra kommuner som tillsammans kan bära stora kostnads- och kompetensfrågor och vara en attraktiv arbetsgivare. Övriga delar som park, idrottsanläggningar och lokal- och miljöservice ”tar vi hem” och kan, på så sätt, svara bättre mot våra lokala förutsättningar. Implementeringen i befintliga förvaltningar borgar för det. Det här kommer bli riktigt bra, säger Bengt Storbacka (S), kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun.

Ljusnarsberg

Ansvaret för verksamheterna inom lokal- och miljöservice, idrottsanläggningar samt park kommer i Ljusnarsbergs kommun organiseras enligt följande:

  • Lokal- och miljöservice samt park blir en del av Fastighetsavdelningen
  • Idrottsanläggningar blir en del av Arbetsmarknadsenheten
  • Natur- och skogsvård, här pågår en utredning om samverkan.

- Efter nästan 20 års samverkan har vi tillsammans beslutat att ta ett nytt steg i utvecklingen av vår kommunala samverkan. Verksamheter som ligger närmare våra invånare flyttas tillbaka till kommunen samtidigt som vi i de investeringstunga delarna fortsätter samverka i en gemensam nämnd i direkt anslutning till samhällsbyggnadsförvaltningen. Jag är glad att vi vågar ompröva och hitta nya sätt att samverka. Jag ser flera fördelar med den nya organisationen, säger Ewa-Leena Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsbergs kommun.

Hällefors

Ansvaret för verksamheterna inom lokal- och miljöservice, idrottsanläggningar, park samt natur- och skogsvård kommer samlas i den nya samhällsutvecklingsenheten. Förändringen innebär att 15 medarbetare går över till Hällefors kommun från årsskiftet.

- Det känns verkligen bra att vi nu tar nästa steg i vårt samarbete kring samhällsbyggnadsfrågorna och skapar en organisation som kan möta utvecklingen i respektive kommun på ett bra sätt. Genom att vi dessutom tar över huvudmannaskapet kring park, idrott, skogsförvaltning och lokal- och miljöservice så kommer dessa verksamheter att få ännu bättre möjligheter att möta upp förutsättningar och förväntningar här i Hällefors. Det här blir en renodling av uppdragen som vi ser fram emot, säger Annalena Järnberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Hällefors kommun.

Nora

Ansvaret för verksamheterna inom lokal- och miljöservice, idrottsanläggningar, park samt natur- och skogsvård kommer övergå till respektive kommun och kommer i Nora att organiseras enligt följande:

  • Lokalvård blir en del av kost- och service
  • Idrottsanläggningar blir en del av fastighetsenheten
  • Park blir en del av fastighetsenheten
  • Natur- och skogsvård pågår en utredning om det ska bli ett samarbete eller om kommunen tar hem ansvaret för verksamheten.

- För Noras utveckling är det viktigt med samarbete mellan kommunerna, det skapar muskler för kommunerna och ger möjlighet att anställa de resurser som behövs, samtidigt ger förändringen ökat inflytande i de verksamheter som vi tar hem, säger Mikael Wahlberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Nora kommun.

 


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Henrik Arenvang
Kommundirektör
Henrik Arenvang