2022-09-28 07:12Pressmeddelande

Plats 284 för Lindesbergs kommun i årets näringslivsranking

Kyrkbryggan i Lindessjön, änder som simmar i vattnet.

Nu har Svenskt Näringsliv presenterat sin årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen baseras på enkätsvar från företagare som har fått tycka till om hur det är att starta och driva företag i den egna kommunen.

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Den viktigaste frågan i enkäten, och den tyngst vägande rankingfaktorn, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen. Onsdag 28 september kl. 9 presenterades 2022 års ranking som utgörs av enkätsvar från nästan 100 företagare i Lindesbergs kommun. Lindesbergs kommun hamnade på plats 284 av landets 290 kommuner.  

Lindesbergs kommun ska vara bra på att vara kommun, i det arbetet ingår bland annat att skapa förutsättningar för näringslivet. Det är viktigt att vi är öppna med vad som behöver förbättras såväl som att vi tillsammans lyfter fram det vi är stolta över. För att förbättra det gemensamma företagsklimatet vill vi också sträcka ut en hand till de som vill vara med på resan att stå upp för de goda värden som finns i kommunen, säger Wilhelm Magnusson, näringslivschef på Lindesbergs kommun.

Enligt honom behöver kommunen jobba mer intensivt med:

  • Bemötande och attityd – tjänstepersoners och politikers bemötande och attityd ska förbättras.
  • Effektivitet – kommunen ska effektivisera de processer den är en del av. Förutsägbarhet och upplevelsen av otydlighet i tidsplaner och rutiner är exempel på förbättringsområden.
  • Kommunikation och dialog – kommunen behöver förbättra sin kommunikation, det vill säga att berätta om vilka satsningar som görs av kommunen såväl som tillsammans med näringslivet. Det är av största vikt att den vardagliga dialogen via telefon, mejl och fysiska möten fungerar.

− Lindesbergs kommun är mitt uppe i en struktur- och organisationsförändring där arbetsprocesser och ansvar behöver ses över. Förhoppningen är att interna förändringar i organisation och struktur även leder till en betydligt bättre tydlighet externt. Enkätsvaren pekar på utmaningar för kommunen, men visar även på hur vissa delar påverkas av andra faktorer än kommunens arbete, säger Henrik Arenvang, kommundirektör på Lindesbergs kommun.


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.