2021-11-09 11:48Pressmeddelande

Nya villatomter i Torphyttan

Vy yver plats i Torphyttan

En ny detaljplan i Torphyttan har godkänts av mark- och miljödomstolen. Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola. Planen kommer även möjliggöra för nya infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor.

Vi har avsatt medel och länge verkat för fler byggbara villatomter. Lindesberg är en kommun som växer och det här beskedet är oerhört glädjande eftersom det leder till att fler människor kan bo i vår fantastiska kommun, säger Bengt Storbacka, Kommunstyrelsens ordförande.

 

På kommunens hemsida kan du kan lämna intresseanmälan för framtida småhustomter. När du anmält intresse får du information via e-post i samband med att nya områden detaljplaneläggs och kommer ut till försäljning.

Nu ska vi beställa avstyckning av tomterna från lantmäteriet och därefter kommer vi att upphandla en mäklare som kommer hålla ihop hela försäljningen. Mer information och hur vi kommer att gå tillväga kommer att hittas på kommunens hemsida. Vi planerar för genomförandet med utbyggnad av vägar och kommer dra fram vatten och avlopp. Efter årsskiftet kommer vi att kunna presentera en mer detaljerad tidsplan, säger Isabella Lohse, enhetschef Samhällsbyggnad Bergslagen.

Mer information hittas löpande: https://www.lindesberg.se/detalj-lindesby1-13mfl
Här lämnar du in din intresseanmälan: https://www.lindesberg.se/ledigatomter

 

 


 

 


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Isabella Lohse
Enhetschef stadsbyggnadskontoret
Isabella Lohse