2020-11-11 09:04Pressmeddelande

Nya namn på två områden i Lindesberg

Ett område i nordvästra Lindesbergs kommun får namnet Charlottenlunds handelsområde, ett område vid Lindbackaskolan får namnet Lindbacka idrottsområde. Det beslutade Lindesbergs kommuns samhällsbyggnadsnämnd på ett sammanträde den 11 november.

Charlottenlunds handelsområde är det nya namnet på området i nordvästra Lindesberg, söder om Fotbollsgatan, norr om Skrinnargatan mellan Stafettgatan och Ishockeygatan. Efter önskemål från företagarna i området och ett påbörjat arbete med en ny detaljplan såg Lindesbergs kommun behovet av att ge området ett namn.

− Med det nya namnet blir det lättare för besökare att hitta dit. Det öppnar också upp för att marknadsföra området på ett annat sätt, vilket är positivt för företagen i området. Det är inte alla som känner till Charlottenlund sedan tidigare, men namnet har en historisk koppling och är hämtat från en gård som tidigare fanns på området, säger Tommy Kragh, ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Lindbacka idrottsområde är namnet på det andra området som får ett nytt namn. På området finns en idrottshall, ishall och idrottsytor intill Lindbackaskolan. Namnet valdes bland annat för att tydligare skilja området från arenahallen och fritidsbyn, två andra stora idrottsområden i Lindesberg.

− Det kändes logiskt att bygga vidare på Lindbacka och göra det lättare att komma till rätt adress. Lindbacka idrottsområde sätter idrottsbyggnaderna i ett sammanhang, avslutar Tommy Kragh.

För mer information kontakta:

Tommy Kragh (S)
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
076-725 77 32
tommy.kragh@lindesberg.se

Martin Lindström
Förvaltningschef Samhällsbyggnad Bergslagen
079-060 47 03
martin.lindstrom@sb-bergslagen.se


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.