2021-12-15 10:12Pressmeddelande

Ny Servicepunkt i Lindesbergs kommun

Guldsmedshytte SK här representerade av Mats Andersson och Patrik Nilsson tillsammans med Näringslivschef Wilhelm Magnusson.Guldsmedshytte SK här representerade av Mats Andersson och Patrik Nilsson tillsammans med Näringslivschef Wilhelm Magnusson.

Servicepunkter är en modell för landsbygdsutveckling i Lindesbergs kommun och har sedan 2019 funnits i orterna Fellingsbro, Ramsberg, Ullersätter och Vedevåg. Vi kan nu med glädje meddela att en femte servicepunkt går med i gänget i form av Guldsmedshyttan som via Guldsmedshytte SK nu ska verka som servicepunkt i kommunen. Servicepunkten i Guldsmedshyttan kommer utgå från Råshallen.

Lindesbergs kommun arbetar med servicepunkter som förutom att vara en samlande kraft för bygden också är en mötesplats för kommunen. Här samordnas de frågor som är viktiga för en positiv landsbygdsutveckling.

- Servicepunkterna ska agera som utvecklingsmotorer i lokalsamhället och också fungera som kommunens förlängda arm. Genom att skapa tydliga samarbeten där vi kan fokusera på utmaningar, möjligheter och olika behov gällande förutsättningarna för hela kommunens utveckling finns det en tydlighet och fokus i frågorna som Lindesbergs kommun tillsammans med servicepunkterna behöver diskutera, säger Martina Björck, Näringslivsutvecklare Lindesbergs kommun.

Den förening som vill verka som en servicepunkt gör en utvecklingsplan för de frågor som är prioriterade för bygden. Sedan skriver de ett avtal med kommunen och får en ersättning där en del utgår som ersättning mot att servicepunkten åtar sig att tillhandahålla viss service. Den andra delen av avtalet innebär att servicepunkten kan söka en tilläggsersättning för åtgärder som ska bestämmas på orten utifrån dess specifika behov. Med Guldsmedshyttan som servicepunkt nummer fem har kommunen i nuläget inga planer på att skapa nya avtal utan kommer arbeta med att utveckla modellen tillsammans med de befintliga.

- Med den femte servicepunkten igång har kommunen uppnått målet vi satte 2019 om att skapa fem stycken servicepunkter i kommunen. Vi kommer nu fortsätta arbeta med modellen för servicepunkter och se hur vi tillsammans kan verka för utveckling i stort och smått", säger Bengt Storbacka, Kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om konceptet med servicepunkter och de olika servicepunkterna i kommunen på lindesberg.se/landsbygd


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Martina Björck
Näringslivsutvecklare
Martina Björck