2021-10-01 13:55Pressmeddelande

Nu rivs Gröna bron

Gröna bron över Bottenån i Lindesberg.Den Gröna bron över Bottenån uppfyller inte kraven och måse därför rivas.

Vecka 40 börjar arbetet med att riva den så kallade Gröna bron. Själva brorivningen planeras genomföras vecka 44 – 45. Samtidigt förbättras också lösningen för spillvattenledningen som går tvärs över ån.

Gröna bron ska rivas för att den inte längre uppfyller de krav som ställs för att garantera konstruktionens hållbarhet och säkerhet. Den västra Loppholmsbron står kvar för tillfället och kan användas precis som vanligt. Arbetet med att ersätta den bron är planerad någon gång under hösten 2022.

Det planeras gå åt 1 – 2 arbetsdagar under vecka 44 för att riva själva bron. Under de dagarna kommer det vara begränsad framkomlighet längs gång- och cykelvägen vid Tivoliplan och längs strandpromenaden i höjd med Gröna bron. 

Den gamla spillvattenledningen som nu ersätts med en ny har ibland orsakat problem för båttrafiken i ån på grund av att vissa båtar skrapat i den. Därför läggs den nya spillvattenledningen längs med botten för att lösa den problematiken.

Samtidigt kommer det även sättas upp så kallade miljögardiner som ska förhindra att bottensediment sprids ut i Lindesjön under arbetet.

Bottenån, en bit norr om Gröna bron och fram till utloppet till Lindesjön, är därför stängd för båttrafik v. 41 – 45 då arbetet beräknas vara slutfört.


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Anton Blaxmo
Projektledare Samhällsbyggnad Bergslagen
Anton Blaxmo

Relaterad media