2022-07-01 11:00Pressmeddelande

Lindesbergs kommun ska ordna boende åt 53 personer från Ukraina

Nybblevägen mot Fellingsbro kyrka.

På uppdrag av regeringen, med stöd av länsstyrelserna och i dialog med Sveriges kommuner och regioner, SKR, har Migrationsverket tagit fram ett förslag på hur många skyddsbehövande från Ukraina som varje kommun ska ordna boende åt i år. För Lindesbergs kommun handlar det om totalt 53 personer.

I dagsläget bor drygt 150 personer i Lindesbergs kommun, de flesta i Fellingsbro. Migrationsverket ansvarar för den jämnare fördelningen, vilket innebär att resterande flyktingar utöver de 53 kommer att bosättas i andra kommuner under hösten. 

Boende till 53 personer i Lindesbergs kommun

Migrationsverket överlämnar bosättningsansvaret för ukrainska flyktingar till kommunerna från och med 1 juli 2022.  Lindesbergs kommun har jobbat febrilt med att få till en bra lösning med boendeplatser. Barnperspektivet väger tungt i sammanhanget och har varit avgörande för vårt beslut - alla 53 ska fortsatt bo kvar i Fellingsbro.

- Det är viktigt att framförallt barnen upplever trygghet och kan vara fortsatt kvar i de sammanhang de hunnit komma till i Fellingsbro, säger Henrik Arenvang, kommundirektör Lindesbergs kommun.

På orten finns det ett stort engagemang från framförallt ortsborna och ideella organisationer kring flyktingfrågorna. Lindesbergs kommun har också i samarbete med Sockenstugan i Fellingsbro erbjudit Medborgarservice på plats under våren. Inom Barn och utbildningsförvaltningen finns också en god kapacitet och beredskap för att möta upp och stötta dessa barn inom både skolan och barnomsorgen i Fellingsbro.

- Samverkan med bland andra fastighetsägaren, Migrationsverket och ideella krafter skapar goda förutsättningar för trygga och trevliga boenden, säger Zila Conejeros, enhetschef och samordningsansvarig för flyktingfrågor.


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Zila Conejeros
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Zila Conejeros
Henrik Arenvang
Kommundirektör
Henrik Arenvang