2024-06-17 09:25Pressmeddelande

Lindesbergs kommun lanserar kulturmiljöwebb - det firas på Grenverket 

Helena Randefelt och Helen Sannerstedt i Ramsberg.

Lindesbergs kommun har ett kulturarv som är unikt för Sverige och ett stort utbud av miljöer som berättar om kommunens historia och utveckling. Nu lanseras en kulturmiljöwebb för att lyfta flera av dem.  

Under hösten 2023 gjorde Lindesbergs kommun en kulturmiljöinventering. Inventeringen tillsammans med berättelser om kommunens framväxt presenteras på den nya kulturmiljöwebben. Den 27 juni kl. 14 lanseras webben och då bjuds du in till firande på Grenverket.  

Kulturmiljöwebben är kommunens kunskapsunderlag för stöd, vägledning och inspiration när det gäller kulturmiljöer. Här synliggörs kommunens gemensamma historia och identitet och ett nedslag i flera av kommunens särskilt värdefulla områden.  

Vi hoppas att mer kunskap om våra värdefulla miljöer ska bidra till stolthet över vår plats och dess historia. Med hjälp av kulturmiljöwebben vill vi öka kunskap och engagemang för vår gemensamma kulturmiljö och utforska kulturmiljöns potential som besöksmål och livsmiljö, Säger Helena Randefelt, projektledare. 

Genom att gott kulturmiljöarbete skapas förutsättningar för ett hållbart samhälle och en hållbar livsmiljö. Med hjälp av kulturmiljöwebben vill kommunen bidra till att viktiga platser och berättelser bevaras för de som lever och besöker platsen idag, men även för framtidens människor. 

Kulturmiljöwebben är till för alla! Här kan alla hitta något intressant oavsett om det gäller samhällsplanering, att få mer kunskap om platser som format Lindesbergs kommun eller tips på intressanta platser att besöka. Det går också bra att komma med förslag och önskemål om ni tycker att något saknas, säger Helen Sannerstedt, museiintendent/kultursekreterare. 

Kulturmiljöwebben hittas på lindesberg.se/kulturmiljo. 


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Helena Randefelt
Projektledare kulturmiljöprogram
Helena Randefelt