2021-03-25 12:05Pressmeddelande

Lindesbergs kommun har skrivit under för demokratin

Kommunfullmäktiges ordförande Arnold Bengtsson står framför kommunhuset i Lindesberg med Deklarationen för stark demokrati i handen. Kommunfullmäktiges ordförande Arnold Bengtsson skriver under för en stark demokrati.

Nu har Lindesbergs kommun skrivit under för demokratin. Idag undertecknade kommunfullmäktiges ordförande Arnold Bengtsson Deklaration för en stark demokrati. Därmed åtar sig Lindesbergs kommun att på olika sätt jobba för att stärka de demokratiska värdena i samhället.

Att arbeta för demokratin är alltid viktigt- vi får aldrig ta de demokratiska värdena för givet. Det finns flera exempel även i det svenska samhället som visar att vi fortfarande har mycket kvar att göra. Vi behöver vara medvetna om att vi aldrig blir klara i arbetet för demokratin, säger Arnold Bengtsson, kommunfullmäktiges ordförande i Lindesbergs kommun. 

Signalvärde och aktiviteter för demokratin
Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år som finns under Kulturdepartementet i Sveriges regering. I och med undertecknandet av deklarationen tar Lindesbergs kommun aktiv ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Det innebär också att Lindesbergs kommun formellt och officiellt tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Självklart har vi i Lindesbergs kommun alltid stått bakom och verkat för de demokratiska värdena i samhället. Undertecknandet av deklarationen handlar för oss om ett signalvärde både internt i vår organisation och externt i omvärlden. Vi åtar oss också att jobba med aktiviteter för att höja kunskapen i de här områdena. Många står för demokrati men alla kan kanske inte förklara vad det egentligen betyder, säger Arnold Bengtsson.

Dag för demokrati och utbildning
Den 26 och 27 oktober kommer Lindesbergs kommun att genomföra en demokratidag för ungdomar och unga vuxna i åldern 13–25 år där förtroendevalda politiker och tjänstepersoner får möta unga människor för att diskutera de här frågorna. Lindesbergs kommun kommer också att ordna med en intern utbildningsdag för att öka medvetenheten om de här frågorna.


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Arnold Bengtsson
Kommunfullmäktiges ordförande
Arnold Bengtsson