2021-04-23 07:06Pressmeddelande

Kommunens resultat från pandemiåret diskuteras på kommunfullmäktige

Kommunhuset för Lindesbergs kommunt från det första året med corona.

Nu är det dags för kommunfullmäktige igen. Den här gången diskuteras resultatet från 2020. Vad blev gjort? Hur gick det med budgeten? Följ diskussionen direkt via kommunens webbsändning.

På måndag 26 april ska årsredovisningen för det första pandemiåret tas upp i kommunfullmäktige. Året 2020 resulterade bland annat i att Lindesbergs kommun nådde målet att avsluta året med ett överskott på två procent. Det positiva ekonomiska resultatet med 64 miljoner kronor består till stor del av riktade statliga bidrag med anledning av coronapandemin.

- 2020 har varit ett utmanande år för oss alla. Även våra verksamheter har ställts inför snabba omställningar och nya försiktighetsåtgärder. Trots omständigheterna kan vi nu blicka tillbaka på ett år med ett bra resultat och en stadig ekonomi där vi har möjlighet att spara för framtiden, säger Henrik Arenvang, kommundirektör i Lindesbergs kommun.

Mycket av kommunens arbete 2020 har handlat om corona, hälsan bland äldre personer på boenden, vaccinering, anpassning till nationella riktlinjer för kommunal verksamhet och en snabb digitalisering av det vardagliga arbetet. Men mycket kraft och också lagts på större framtidsprojekt i Lindesbergs kommun som är ämnade för en tid då coronan förhoppningsvis är ett minne blott.

- Fokus framåt är att Lindesberg med dess omnejd ska utvecklas hållbart för en långt tid framåt. Under 2020 har vi tagit många steg i den riktningen, säger Bengt Storbacka, kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun.  

Sammanträdet genomförs den 26 april i Lindeskolans aula. Dagordning hittar du på Lindesbergs kommuns anslagstavla. Alla ledamöter kommer att delta på distans för att minska smittspridningen av covid-19.

Allmänhet och media uppmuntras till att följa sammanträdet via webbsändningen på Lindesbegs kommuns webbplats. Sändningen startar cirka 16.55.

Kallelse till kommunfullmäktige med årsredovisning 2020Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Bengt Storbacka
Oppositionsråd
Bengt Storbacka