2022-07-06 09:48Pressmeddelande

Invigning av Kulturvägen Stripa till Stjärnfors - en kulturväg genom järnets landskap

Karta över vägen Stripa-Stjärnfors. En kulturväg genom järnets landskap.

Lördag 20 augusti kl. 12.00 – 15.00 inviger vi Kulturvägen Stripa till Stjärnfors - en kulturväg genom järnets landskap i Stripa gruva och längs med vägen.

Vägen mellan Stripa gruva och Stjärnfors herrgård är en nästan 400 år gammal landsväg som kantas av alléer, stenmurar, milstolpar och väghållningsstenar. Eftersom detta är ett tydligt exempel på hur vägar drogs genom bergslagens skogslandskap är den utpekad som kulturväg av Trafikverket.

- Förra året fick kulturvägen, Stripa till Stjärnfors - en kulturväg genom järnets landskap informationsskyltar samt en digital guide i appen Kultur Lindesberg. På grund av pandemin blev det ingen invigning utan den sker i år istället, berättar Helen Sannerstedt på Lindesbergs kommun.

Program

I Stripa gruva

  • Kl 12.00 Invigningstal av Mia Geijer, Länsstyrelsen Örebro.
  • Lars Hagström berättar om Kulturvägens tillkomst och historia.
  • Föreningen Industrilandskap i Bergslagen berättar om sin verksamhet. Besökscentrum.
  • Mat och dryck på Stripabryggeriet.

Utefter vägen

  • Ät unik glass hos ”En Får Tacka®” i Danshyttan.
  • Besök Hammarbackens skogskafé & loppis. Fiskekort finns att köpa.
  • Sara Sporre berättar sagor och sägner i Hällsjötorp.

I Stjärnfors

  • Stjernfors skafferi – lokalt mathantverk i hjärtat av Bergslagen.
  • "Prova-på-golf" hos Stjernfors GK.

Projektet

Tillsammans med ytterligare två vägar ingår Stripa- Stjärnforsvägen i ett projekt för att lyfta regionens kulturhistoriskt värdefulla vägsträckningar. Projektet är riktat till en bred allmänhet och målsättningen är både att lyfta fram vägar som en del av vårt gemensamma kulturarv och att berätta om historiskt intressanta platser och företeelser i anslutning till vägarna.

Trafikverket och Länsstyrelsen i Örebro är projektägare och Norconsult står för projektledning och framtagning av informationsmaterial. I det aktuella delprojektet medverkar utöver Lindesbergs kommun även Sveaskog samt representanter från det lokala föreningslivet och intressenter i anslutning till vägmiljöerna.

Digital guide

Den digitala guiden Från Stripa till Stjärnfors - En kulturväg genom järnets landskap finns i appen Kultur Lindesberg, en digital plattform som ger olika perspektiv på kulturarvet i Lindesbergs kommun. Ansvarig för guiden är Kultur- och fritidsenheten, Lindesbergs kommun.

 


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Helen Sannerstedt
Museiintendent och kultursekreterare
Helen Sannerstedt

Relaterad media