2020-11-12 09:19Pressmeddelande

Ingen avgift om barnet är hemma

Lindesbergs kommun vädjar nu till vårdnadshavare som har möjlighet att behålla sina
barn hemma från förskola och fritidshem att göra det. Vädjan kommer som en åtgärd
under coronapandemin för att se till att personalen räcker till. Vårdnadshavare som
väljer att inte lämna barnen på förskola och fritidshem under den här tiden kan få
lägre avgift.
 
Lindesbergs kommun går ut med en vädjan till föräldrar som har sina barn på förskola och fritidshem att behålla de hemma om det finns möjlighet. Det görs som en åtgärd för att se till att personalen räcker till för alla barn under coronapandemin.
 
- Det är en säkerhetsåtgärd. Vi ser att personalsituationen är ansträngd på vissa förskolor och fritidshem och vi behöver säkerställa att verksamheterna kan fortgå. Vi vill inte behöva stänga ner, säger förvaltningschef vid Barn- och utbildningsförvaltningen i
Lindesbergs kommun.
 
Barn och utbildningsnämnden har därför beslutat att de vårdnadshavare som följer Lindesbergs kommuns önskemål ska kunna ansöka om en avgiftsreduktion på barnomsorgsavgiften.
 
- Det stämmer, säger Linda Svahn (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Möjligheten till avgiftsreduktion fanns även under våren och sommaren, men under hösten har personalsituationen sett bättre ut. Nu signalerar barn- och utbildningsförvaltningen ett mer problematiskt läge med personal igen och då tror vi att en avgiftsreduktion kan uppmuntra de föräldrar som har möjlighet att behålla sina barn hemma att göra det.
 
Lindesbergs kommuns vädjan till de föräldrar som har möjlighet att behålla sina barn hemma gäller från måndag 16 november och tillsvidare. En ansökan om reducering av avgiften kan göras genom att logga in på Lindesbergs kommuns webbplats från och med början av december.
 
För mer information kontakta:
Björn Österby
Utvecklingsstrateg
 


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.