2024-04-23 09:00Pressmeddelande

Här får poesin bidra till samhällsförändring

Poeten Jimmy Alm Jimmy Alm

Barn och unga i Frövi ska få vara med och tycka till om utvecklingen på orten. Med hjälp av en poeten Jimmy Alm ska deras tankar och drömmar bli en utställning på Frövifors pappersbruksmuseum. "Det är ett spännande projekt som blandar kultur och samhällsbyggnad", säger Sara Sporre, kultursekreterare i Lindesbergs kommun. 

Frövi genomgår en stor förändringsprocess. Expansionen av tomatodlingen kommer bland annat leda till många nya arbetstillfällen och ny infrastruktur. Lindesbergs kommun har ett behov av att fånga in invånares tankar och idéer om samtiden och framtiden. I ett samarbete med Frövifors pappersbruksmuseum och Region Örebro län blir detta nu möjligt.

Nästan 200 ungdomar kommer att få delta i olika workshops där de själva kommer att få skriva dikter under ledning av poeten Jimmy Alm. Han kommer också att skriva egna dikter om platser och människor på orten, säger Mirja Mattsson, som arbetar med projektet Kulturella kraftfält på landsbygden i Region Örebro län.

Jimmy Alm skriver i en dokumentär stil och arbetar bland annat med intervjuer och fältstudier.  Det påminner om att teckna ett porträtt, men i stället för att rita en bild skrivs en dikt.

Utställning i höst 

Ord, meningar och dikter från workshops samt poetens egna dikter kommer att ställas ut på Frövifors pappersbruksmuseum i september. Delar av materialet kommer också att lämnas till Lindesbergs kommun för att samhällsplanerare ska kunna använda det i sitt arbete med utvecklingen av Frövi. Ett samarbete mellan kultur och samhällsplanering ger nya infallsvinklar i arbetet med att utveckla en plats.

Det är viktigt att Frövibornas perspektiv på platsen kommer fram. Projektet bidrar till arbetet med barns rättigheter i fysisk planering och stadsutveckling i enlighet med barnkonventionen, säger Alexander Sahlström, samhällsplanerare på planenheten i Lindesbergs kommun.

Poesin som konstform lär människor att läsa mellan raderna. Det är en bra metod att använda för att förstå sig själv och sin omvärld bättre.

Vi har haft flera poesiprojekt tillsammans med ungdomar på fritidsgården i Frövi. De har varit lyckade och vi ser fram emot att poesin breder ut sig, säger Sara Sporre, kultursekreterare i Lindesbergs kommun. 

Fakta om projektet 
  • Poeten Jimmy Alm kommer att bo och verka i Frövi i slutet av vårterminen.
  • Workshops med cirka 200 barn kommer att genomföras.
  • Materialet kommer att användas i samhällsplaneringssammanhang i Lindesbergs kommun.
  • Utställningen med dikter kommer att vara på Frövifors Pappersbruksmuseum under september månad. Det är vernissage för utställningen den 31 augusti.
  • Samverkansparter är projektet Kulturella kraftfält på landsbygden, Litteraturutveckling på Region Örebro län, Frövifors pappersbruksmuseum och Lindesbergs kommun.


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Sara Sporre
Kultursekreterare
Sara Sporre