2020-09-23 07:00Pressmeddelande

Företagsklimatet går åt rätt håll

Lindesbergs kommun hamnar på plats 285 i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Det är 4 placeringar uppåt från föregående års plats.

- Vi har klättrat några placeringar uppåt och det rör på sig i det långsiktiga arbete vi gör. Vi behöver göra en resa och jobba uthålligt och målfokuserat med att förändra upplevelsen av att driva ett företag i Lindesbergs kommun. Vår service, de tjänster vi erbjuder och delarna i det företagsklimat Lindesbergs kommun ansvarar för ska stadigt bli ännu bättre, säger kommundirektör Henrik Arenvang.

Relationer och service

Den största delen av resultatet i rankingen baseras på enkätsvar från företag i kommunen. Sen förra årets placering har Lindesbergs kommun jobbat med att utifrån svaren identifiera vilka förbättringsområden i kommunens verksamheter som ska prioriteras för att skapa ett bättre företagsklimat. Nu ska svaren från de senaste årens mätningar analyseras djupare och förbättringsåtgärderna som det löpande jobbas med ska justeras lite till.

- Det handlar framförallt om upplevelsen av vår service och våra relationer med företagen. Rankingen baseras på många olika parametrar. Många delar kan vi påverka vissa delar kan vi inte påverka. Vi ser att det går bra för företag i vår kommun men vi har definitivt områden som vi behöver jobba med både på kort och lång sikt, säger Henrik Arenvang.

Delar som utgör resultatet

Rankingen som Svenskt Näringsliv gör baseras till två tredjedelar av enkätsvar från företagare. En tredjedel av svaren baseras på statistik från SCB. Företagens upplevelse av hur det är att driva ett företag i Lindesbergs kommun är den del som påverkar mest i rankingen. Övriga parametrar handlar bland annat om nivån på kommunalskatten, hur stor andel kommunen gör saker i egen regi, kommunens service, attityder och handläggningstider. ITnät och infrastruktur tas med i rankingen. Även delar som attityder och inställningen till företagande hos invånare, skolans, tjänstemän, politiker och media väger in i resultatet.

För mer information kontakta:

Henrik Arenvang Kommundirektör

henrik.arenvang@lindesberg.se, 070-385 16 05


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.