2021-09-22 07:30Pressmeddelande

Förbättrat näringslivsklimat - Lindesbergs kommun klättrar 12 placeringar till plats 273

Vy över Lindesbergs strandpromenad. Sett från södra infarten.

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsklimatet i Sverige. Föregående år hamnade Lindesbergs kommun på plats 285 av 290 möjliga vilket var en förbättring på fyra platser. I år hamnar kommunen på plats 273.

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete inom kommunen mellan de olika förvaltningarna såväl med de kontakter kommunen har till företag som verkar i Lindesbergs kommun.

- Pandemin har varit utmanande för kommunen men främst för näringslivet, det har varit två tuffa år. Vi har inte kunnat träffats på samma sätt, planering har behövts ändras och en del omprioriteringar har fått göras. Samtidigt ser man både från näringslivet och det offentliga en förmåga att anpassa och samarbeta som är fantastisk. Därför är det tryggt att se att vi fortfarande, trots pandemin, rör oss i en önskad riktning. Arbetet fortsätter alltjämt och vi ser fram emot att klättra ännu mer nästa år, säger Bengt Storbacka Kommunstyrelsens ordförande.

Fortsatt positiv trend

Rankingen baseras främst på tre delar: en enkät, statistik och en delfråga i enkäten som lyder: ”Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen”. Dessa tre vägs ihop och bildar en rankning av Sveriges 290 kommuner.

För Lindesbergs kommun visar enkätresultaten som presenterades tidigare i år till exempel att attityderna till företagande upplevs bättre, vår service och bemötande upplevs förbättrad, dialogen mellan kommun och företag får bättre betyg och tillgången till kompetens går i positiv riktning.

Kommunens näringsliv lyfter i mätningen fram ett antal prioriterade åtgärder som bör förbättras; förbättrat mobil och bredband, ännu bättre dialog med kommunen, snabbare handläggning och ökad förståelse för företagande hos beslutsfattarna.

- Vi ser att vi är på rätt väg och att vi har ett arbete att göra för att nå toppen. Det känns bra att se att det vi gör ger indikationer på att företagsklimatet upplevs bättre än tidigare år. Min bild är att engagemanget och drivet finns för att fortsätta i den riktningen från såväl kommunal organisation som kommunens näringsliv, säger Wilhelm Magnusson, Näringslivschef.


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Bengt Storbacka
Oppositionsråd
Bengt Storbacka