2023-06-21 18:00Pressmeddelande

Fodergräs till lantbrukare och hästgårdar

Häst som betar i en hage.

Lindesbergs kommun erbjuder lantbrukare och ägare till hästgårdar att skörda gräs på kommunala grönytor. Detta på grund av den ihållande torkan.

Den ihållande torkan har resulterat i en brist på fodergräs. Kommunen erbjuder därför ett tillfälligt avtal för lantbrukare och hästgårdar att skörda gräs på kommunal mark. Avtalet gäller för en foderskörd under 2023.

Tilldelning sker efter anmält intresse. Den som först ansöker, kommer först i kön för att bli tilldelad en grönyta. För att kunna erbjuda avtalet till så många som möjligt kommer det, i första hand, tilldelas en markyta per ansökande.

Den styrande majoriteten har fått signaler om att det kan komma att råda foderbrist under året. Vi har därför uppmuntrat till att kommunen erbjuder delar av kommunal mark för nödfoder åt de lantbrukare som behöver. Vår kommunala organisation har på ett effektivt och professionellt sätt varit snabba att agera och ta fram ett förfarande för detta. Vi ser positivt på att kommunen på detta sätt kan hjälpa våra lantbrukare, säger Tillväxtnämndens ordförande Tom Persson (SD).  

Erbjudandet gäller enbart för lantbrukare och hästgårdar verksamma i Lindesbergs kommun. Mer information om erbjudandet finns på lindesberg.se.

För intresseanmälan och vidare dialog om förutsättningarna att ingå ett tillfälligt avtal ska kommunens arbetsledare för park kontaktas:

verona.andersson@lindesberg.se


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Monica Lind
Enhetschef Anläggning
Monica Lind