2021-01-22 13:00Pressmeddelande

Fler möjligheter till padel i Lindesberg

Efterfrågan på padelhallar och banor ökar. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen gav
på torsdagens sammanträde ett positivt besked för att påbörja en detaljplan som kan
göra det möjligt att bygga padelhallar i Lindesbergs kommun. Dessutom pågår redan
två detaljplaner för att kunna etablera fler hallar och utomhusbanor i kommunen.
 
Padel har etablerat sig snabbt i Sverige och det finns fortfarande en stor efterfrågan. På
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens sammanträde under torsdagen fanns fyra punkter som handlade om padel i Lindesbergs kommun.
 
– Det finns en stor efterfrågan på padelhallar och flera företagare som vill bygga hallar. Vårt ansvar är att tänka strategiskt för kommunens utveckling. Vi vill självklart möta efterfrågan och ge positiva besked där det är lämpligt, säger Tommy Kragh, ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.
 
Nämnden gav ett positivt planbesked och två avslag, för att inte begränsa möjligheter för andra typer av verksamheter. Dessutom togs ett anståndsbeslut i väntan på ett pågående detaljplanearbete. Förhoppningen är att anståndsbeslutet ska bli ett positivt besked när den nya detaljplanen är klar. Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen arbetar också med ytterligare en detaljplan som gör det möjligt att bygga en padelhall och bana i Fritidsbyn.
 
– Vi ser över helheten i samhällsplaneringen och vad som är bäst för kommunen. Det finns vissa begränsningar, men vi hoppas kunna möjliggöra padel i så många fall som möjligt. Just nu arbetar vi med två detaljplaner som tillåter padelhallar och banor, och vi har en löpande dialog med företagare som vill bygga, säger Isabella Lohse, enhetschef för stadsbyggnadskontoret.
 
För mer information kontakta:
 
Tommy Kragh (S)
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen
076-725 77 32
 
Isabella Lohse
Enhetschef stadsbyggnadskontoret på Samhällsbyggnad Bergslagen
0581-810 66
 


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.