2022-08-25 07:34Pressmeddelande

Bron mellan Loppholmarna och Lindesberg Arena byts ut  

Bro över Bottenån från Loppholmarna till Lindesberg Arena.

Den 1 september påbörjas arbetet med att installera en ny gång-och cykelbro mellan Loppholmen och Lindesberg Arena. Under arbetet med Västra Loppholmsbron kommer en tillfällig flytbrygga placeras ut. Detta innebär att Bottenån kommer stängas av för samtlig båttrafik. Arbetet beräknas pågå under några månader.  

Under tiden som den nya bron monteras kommer en tillfällig flytbrygga placeras ut några meter norr om Loppholmarna. Det kommer vara möjligt att både gå och cykla över flytbryggan. Den tillfälliga flytbryggan kommer blockera passagen till Lindessjön och båttrafik kommer inte vara möjlig.  

Datum att komma ihåg:  

1 september: Flytbryggan installeras och Bottenån stängs av för båttrafik.

13 september:  Den befintliga bron rivs. 

5 oktober:  Den nya bron levereras.  

7 oktober: Den nya bron börjar monteras.  

Den nya bron som ska installeras är en fackverksbro i rostfritt stål med belysning i handledarna. Framkomligheten med båt kommer bli något bättre då den nya bron är lite högre än den befintliga. Nuvarande landfästen kommer kunna användas, men behöver först rustas upp. Gång- och cykelbana kommer att justeras på båda sidor om Loppholmarna i samband med att den nya bron installeras.  

Arbetet med bron bedöms pågå under några månader.  


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Anton Blaxmo
Projektledare Samhällsbyggnad Bergslagen
Anton Blaxmo

Relaterad media