2022-02-09 06:31Pressmeddelande

Breddad rekrytering – en satsning på människor som står långt ifrån arbetsmarknaden

Kvinna arbetar med borr i metallindustrin.

Kommunstyrelsen har avsatt medel för att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få möjlighet till ett anpassat arbete. Projektet som kallas Breddad rekrytering riktas till personer med funktionsvariationer samt äldre med mycket svag förankring på arbetsmarknaden.

Kommunstyrelsen har beslutat att förstärka möjligheterna för försörjningsstödstagare. Breddad rekrytering är ett projekt under åren 2022-2023 som riktas till personer med funktionsvariationer samt äldre med mycket svag förankring på arbetsmarknaden. Tanken är att öppna vägen in till ett anpassat arbete där individen kan bidra utifrån den egna förmågan. Tillväxtnämndens ordföringar Mathz Eriksson och Magnus Storm ser projektet Breddad rekrytering som ett steg mot ett inkluderande samhälle.

Samverkan är grunden

Allt bygger på samverkan – dels inom kommunen men också med externa myndigheter för att göra det bästa för projektets målgrupp. Att förvaltningarna arbetar tillsammans med projektet ger det bästa resultatet och är ett steg för att nå en socialt hållbar kommun. Tiden för stuprörstänkande är förbi och vi måste alla göra vårt bästa för kommunens invånare.

Ett välfungerande samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödenheten finns sedan tidigare, bland annat kring resursjobben sedan 2020. Resursjobb är ett koncept som erbjudit rustande anställningar för personer som är i behov av kompetenshöjande insatser för att bli anställningsbara på reguljära arbetsmarknaden på sikt.

- Vi ser detta som ett viktigt komplement för att stötta fler till att bli självförsörjande. Individerna kommer från försörjningsstöd, har svag förankring på arbetsmarknaden eller funktionsvariationer som påverkar arbetsförmågan, säger Zila Conejeros, enhetschef på arbetsmarknadsenheten.

- Det här är en jätteviktig satsning på de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som behöver extra stöd för att komma vidare. Att ha ett arbete att gå till istället för att söka försörjningsstöd ger långsiktiga vinster både på individ- och samhällsnivå. Satsningen på både Resursjobb och Breddad rekrytering känns extra viktig ur ett barnperspektiv, där familjer som sökt försörjningsstöd under långa perioder nu får möjlighet till en ekonomiskt bättre situation, säger Johanna Stunz, enhetschef på försörjningsstöd.

Så hjälpte Breddad rekrytering Entezar

I januari 2022 började 59-årige Entezar sitt första avlönade arbete i livet, innan dess har hon aldrig arbetat eller studerat i någon större omfattning. Hon flyttade från Jemen till sin make Ahmed i Sverige i februari 2011. Familjen består även av tre söner - den ena arbetar idag som fordonsmekaniker, den andra studerar kemi på Uppsala universitet och den tredje läser omvårdnadsutbildning på gymnasiet. Sedan ankomsten till det nya landet har Entezar studerat på Sfi och Fellingsbro folkhögskola, praktiserat i flera år och även varit sjukskriven längre perioder med anledning av sin fysiska hälsa. Hela tiden har familjen varit beroende av försörjningsstöd – fram till nu.

Kommunstyrelsens beslut gjorde det möjligt för Entezar att få ett arbete.

- Vår ekonomi är ungefär samma som förut, men det bästa är att jag har tjänat ihop pengarna själv, säger Entezar.

Hon berättar att hon har bidragit på de praktikplatser hon haft tidigare men alltid varit beroende av försörjningsstöd för att betala hyran och sätta mat på bordet i alla fall.

- Jag kan äntligen vara oberoende och känner en trygghet i att jag bidrar till samhället.

Entezar arbetar på vardagarna som serviceassistent i caféet på Masugnen. På lördagarna arbetar hon som volontär på Röda korset. Hon uttrycker stor tacksamhet gentemot svenska välfärdssystemet.

- Till politikerna vill jag bara säga – fortsätt med satsningen, ett jobb ger mersmak, avslutar Entezar.


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Zila Conejeros
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Zila Conejeros