2022-05-09 06:00Pressmeddelande

Barnen i Lindesbergs kommun behöver dig

Pappa och dotter leker fikastund i koja.

Under år 2021 hade Lindesbergs kommun ett stort antal barn placerade i familjehem och även detta år fortsätter den trenden. Behovet av uppdragstagare är fortsatt stort även detta år och förväntas bli större.

- Just nu har vi ett stort behov av familjehem som kan ta emot just syskonplaceringar, det vill säga som kan ta emot två eller fler barn som är syskon och som kommer från samma hemförhållanden, säger Cecilia Eriksson, familjehemssekreterare i Lindesbergs kommun.

Du kanske undrar hur du kan vara med och hjälpa någon av dessa barn som behöver  familjehemsplacering över en längre tid?

Det kan du genom att du och din familj öppnar upp ert hem för ett eller flera barn som har behov av en eller flera trygga och stabila vuxna som lever under stabila hemförhållanden. Ett familjehem tar hand om barnet över tid som om det vore sitt eget och ser till att barnet får alla sina behov tillgodosedda. Det kan exempelvis röra sig om behov av trygghet, stimulans, omvårdnad, gränssättning eller utveckling. Uppdraget innebär även många gånger ett samarbete tillsammans med andra viktiga personer i barnets omgivning som exempelvis med barnets biologiska föräldrar, olika vårdkontakter eller skola. 

- Givetvis gör ni inte detta ensamma! Alla familjehemsplaceringar sker i nära samarbete med socialtjänsten. Vi erbjuder dig stöd, vägledning, utbildningar och handledning efter behov. Detta är något vi gör tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt för alla involverade, säger Cecilia Eriksson.

Är du personen som dessa barn behöver? Tveka inte att höra av dig via vår e-tjänst för att lämna en intresseanmälan eller för att få ytterligare information. 

Intresseanmälan för dig som vill bli - familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson - Lindesbergs kommun

 


Om Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun ligger i norra Bergslagen i Örebro Län. Staden i vår kommun är Lindesberg och våra tätorter är Fellingsbro, Frövi, Vedevåg, Storå och Guldsmedshyttan. Här finns en vacker natur och ett rikt kulturarv som präglar våra orter. I Lindesbergs kommun har vi ett stort engagemang både för företagande, kultur och idrott. Vi finns till för att varje dag utföra en service till de 23.500 invånare som bor här.


Kontaktpersoner

Cecilia Eriksson
Familjehemssekreterare
Cecilia Eriksson